fbpx

Tellusskolans toner

För att utvecklas så långt som möjligt både i lärandet och som individ, behöver alla elever mötas av ett god elevsyn. I läroplanen kallas det normer och värden. På Tellusskolan har vi konkretiserat denna del i läroplanen till något vi kallar för Tellusskolans toner:

  • Barn är goda
  • Barn är olika
  • Barn är behovsstyrda
  • Barn vill utvecklas

Dessa värderingar syns i undervisningen och i hur vi organiserar undervisningen. Vi tror på olika undervisningsformer för att möta många sätt att lära. Vi arbetar i grupper och individuellt. Vi arbetar praktiskt och teoretiskt. Vårt mål är en inkluderande miljö där eleverna får det de behöver, både socialt och kunskapsmässigt.