fbpx

Ämnesintegrerade projekt

Ett av våra viktigaste mål är att barnen ska behålla lusten att lära genom hela skoltiden. För att behålla lusten behöver skolan kännas som att den är på riktigt. Vi vill bygga lärandesituationer som engagerar och skapar frågor och där kunskapen finns i sitt sammanhang. Vi arbetar därför i ämnesintegrerade projekt där de naturorienterade och samhällsorienterade ämnena blandas.

Förskola och skola i ett sammanhang

Tellusskolans verksamhet kommer att bedrivas i samma fastighet som Tellusbarns kulturförskola. Därmed skapar vi en trygg övergång mellan förskola och skola och en kontinuitet för barnen och för dig som vårdnadshavare.