Medarbetare och visioner i kreativ växelverkan

Lärande organisation

En lärande organisation där medarbetarna ständigt utvecklas och får utrymme för sitt engagemang och kunnande är den viktigaste förutsättningen för att visionerna och de som ska förverkliga dem hamnar i en kreativ växelverkan. Tellusskolan har kommit en bra bit på vägen att skapa det goda samspelet mellan fantastiska människor och fantastiska visioner. Men det här är en resa som aldrig blir helt klar.

Som växande bolag har vi ett ständigt behov av nya medarbetare och nya roller. Vi välkomnar och bejakar nya influenser. Samtidigt har vi en fin meritlista när det gäller att erbjuda möjligheter till interna karriärvägar och spännande utveckling. Hos oss är vägen från idé till verklighet kort och den enskildes möjlighet att påverka och utvecklas stora.