Lärande i och med naturen

Robinson

På Robinson utgår vi från ett upplevelsebaserat lärande där lust, engagemang och meningsfullhet står i fokus under hela skoldagen. Undervisningen är ämnesintegrerad och bygger på lärande upplevelser. Många av våra upplevelser sker i samspel med naturen.

Robinsons grundidé är att lärande blir långsiktigt om det utgår från en upplevelse. Därför arbetar vi med upplevelsebaserat lärande där många upplevelser äger rum i och med hjälp av naturen. Vi vill att barnen på vår skola lär känna naturen och därmed också lär sig att tycka om den. Vi tror att det man tycker om tar man hand om.

Här kan du lära dig mer om Tellusskolan Robinson

Vi använder friluftslivet som ett arbetsverktyg för både yngre och äldre elever genom utedagar och hajker med övernattningar i kåta och tält. För de äldre eleverna tar upplevelserna även avstamp i samhället, med dess olika funktioner.

Alla känner alla på våra skolor. Vi tror att alla elever gör sitt bästa utifrån sina förutsättningar och att vi tillsammans bygger en miljö där vi respekterar varandra. Vi är övertygade om att ett gott socialt klimat främjar alla elevers lärande och utveckling.

Den första Robinsonskolan, Robinson Husberg, startades redan 1997 som en ekonomisk förening. 2011 omvandlades verksamheten till Aktiebolaget Fria Skolor i Enköping. Under resans gång utvecklades ytterligare tre skolor; Robinson Fanna, Robinson Svedia och Robinson Vårfru. runt 450 elever. 2020 köptes verksamheten av Tellusgruppen AB. 2022 startades Robinsons femte skola, Valsjön i Åkersberga.

Robinsons pedagogik