Modersmål

Modersmål

Tellusskolan är skolhuvudman för Tellusgruppens verksamheter inom modersmål. I samarbete med våra systerbolag Tellus Academy och Omniglot erbjuder vi modersmål på över 70 språk.

Kvalitativt modersmål främjar elevernas kulturella identitet och bidrar till kognitiv och social utveckling. En stark grund i modersmålet stärker elevernas kommunikativa och kognitiva förmågor inom och utanför skolans väggar. Utan en solid grund i sitt första språk riskerar elever att utveckla bristfälliga kunskaper även i svenska, vilket kan leda till en situation där de inte fullt ut behärskar något språk – ett fenomen som kan beskrivas som ”halvspråkighet”. Vår ambition är att förhindra detta genom att säkerställa att varje elev, oberoende av bakgrund, får tillgång till en högkvalitativ utbildning som inkluderar modersmålsundervisning.

Vår vision är att säkerställa lika möjligheter och villkor för alla elever genom att erbjuda undervisning i sitt modersmål. Detta är en grundläggande del av vår strävan efter en inkluderande och rättvis utbildning. Vi erbjuder en kvalitativ modersmålsundervisning genom att kontinuerligt investera i vår mest värdefulla tillgång – våra lärare. Genom regelbundna fortbildningar inom pedagogik, bedömningsmetoder och integration av den svenska läroplanen, säkerställer vi att våra lärare är väl förberedda för att maximera sina elevers lärande och utveckling.