Schoolsoft

Schoolsoft

På Schoolsoft hittar du som vårdnadshavare och elev all information om skolan.

Du får via systemet tillgång till:

  • Schema per vecka
  • Översikt prov och läxor
  • Närvarorapporter
  • Bedömningsmatriser
  • Kallelser utvecklingssamtal
  • Friluftsdagar och studiebesök
  • Information från rektor
  • Kallelser till föräldramöten
  • Protokoll från samråd
  • Aktuella nyheter

Via systemet sker anmälan om frånvaro.

Vid ogiltig frånvaro sker rapport via sms till vårdnadshavares mobiltelefon.

Har du tappat bort ditt lösenord klicka på ”behöver du hjälp vid inloggning”  på inloggningssidan så erhåller du ett nytt till din e-postadress.

Inloggning sker via mobil, länk eller hemsida.