Thea Bromma

Thea Bromma är den lilla skolan med trygg och familjär kultur. Skolan där den höga vuxennärvaron ger förutsättningar för en nära relation mellan elever och lärare och bidrar till en trygg och trivsam skolmiljö. Vi är en tvåparallelig skola med cirka 135 elever i årskurserna 7-9. Här möter du lärare som är beredda att hjälpa och inspirera för att varje elev ska utvecklas och nå sin fulla potential. Vi har flera år i rad haft högre meritvärden än väntat i jämförelse med andra skolor med liknande förutsättningar. Det blir möjligt genom en nära dialog mellan undervisande lärare och elev för att på bästa sätt motivera hjälpa och stötta eleven att nå sin högsta potential.

Vi har tydliga regler på skolan, mobilen lägger man till exempel i mobillådan under lektionstid. Vi har en fast omprovstid varje vecka. Det är ett uppskattat tillfälle om man har varit sjuk. Varje elev har en mentor som stöd i sitt skolarbete. Vi har utvecklat ett mentorsprogram för de olika årskurserna där bland annat värdegrund och studieteknik ingår.

Alla elever som antas till oss på Thea erbjuds ett inskrivningssamtal under vårterminen före skolstart. Vi har omtyckta traditioner som Halloweenmys, Nobeldagen och Alla Hjärtans dag. Det är aktiviteter som engagerar hela skolan! Vi har en årlig matematiktävling på Pi-dagen den 14 mars. Vinnare koras i bland annat snabbhet. Matematik är i fokus under dagen med klurigheter för alla.

Medarbetarna brukar säga att Thea är gemenskap. Vi tror att det är nyckeln till framgång för alla elever, oavsett elevens behov av struktur, utmaning eller uppmuntran. Tillsammans skapar vi vår skola varje dag.

Välkommen som elev hos oss på Thea!

Kontakt
Voltavägen 8-10
168 69 Bromma

Rektor
Aurora Gabrielsson
aurora.gabrielsson@theagrundskola.se
070-000 99 28

Biträdande rektor
Vicki Gakiou
vicki.gakiou@theagrundskola.se
070-454 12 73

Thea Bromma

Voltavägen 8-10, Bromma, Sverige

Se vägbeskrivning

Ansök till oss

Vad roligt att du är intresserad av Thea grundskola! Här kan du ställa ditt barn i kö till Thea Bromma.

Skolvalet är viktigt. Eftersom vi har fritt skolval i Sverige betyder det att du kan välja den skola som passar bäst för ditt barn. När du ansöker hos oss ställs ditt barn i kö. Din köplats räknas från det datum då vi tar emot din ansökan.

Till ansökan