Nyheter

Humorgruppen I Just Want To Be Cool går om första klass

Humorgruppen I Just Want To Be Cool släppte nyligen en Youtube-video där en av medlemmarna får gå om grundskolans första klass. Videon är inspelad på Tellusgruppens skola Robinson Husberg i Enköping och medverkar gör läraren Ulrika Stammler och 7-åringarna i en av skolans klasser.  – När humorgruppen frågade om de fick hälsa på en skoldag…

Återkommande medarbetarundersökning – viktigt verktyg i utveckling av Tellusskolans verksamhet

Återkommande medarbetarundersökning – viktigt verktyg i utveckling av Tellusskolans verksamhet

En gång per termin genomför utbildningsföretaget Tellusgruppen en medarbetarenkät med drygt 500 anställda inom koncernen. Höstens enkät visar att medarbetarna är fortsatt nöjda med ledarskapet inom koncernen och att de utvecklas i sina roller, trivs med sina kollegor och det stöd som de utgör. – Dessa medarbetarundersökningar och utvärderingar samt analysprocessen som sker i samband…

Ny rapport: Är friskolor överkompenserade?

Ny rapport: Är friskolor överkompenserade?

Det har blivit en sanning i skoldebatten att friskolor är överkompenserade, och att kommunala skolor bär kostnader som friskolor inte har. Men hur ser det egentligen ut?

Nöjda medarbetare på Tellusgruppen ser utrymme för utveckling och inflytande

Nöjda medarbetare på Tellusgruppen ser utrymme för utveckling och inflytande

Vårens medarbetarenkät för Tellusgruppen och dess dotterbolag visar att flertalet medarbetare upplever att de jobbar på ett företag som de är nöjda med och att de är motiverade i sitt arbete. Medarbetarna som svarat på enkäten arbetar på Tellusgruppens grundskolor, förskolor samt på moderbolaget. – Vi mäter och utvärderar medarbetarnas uppfattning om sin arbetsplats två…

Tellusgruppens vd önskar glad sommar

Tellusgruppens vd önskar glad sommar

Tellusgruppens vd Bijan Fahimi önskar alla elever och vårdnadshavare en glad sommar.