Synpunkter

Lämna dina synpunkter till oss

Vi har höga krav på vår pedagogiska kvalitet och ser det som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet. Det är också oerhört viktigt för oss att du som förälder känner dig trygg med oss och vår verksamhet.

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns utbildning eller vår verksamhet framför du det i första hand till ditt barns lärare på skolan.

Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår, vänder du dig till rektor så att verksamheten själv får möjlighet att agera. Du kan antingen maila skolchefen eller boka ett möte. Vill du tala ditt modersmål vid mötet, kontakta oss så kan vi antingen se till att en medarbetare som talar ditt språk deltar vid mötet, eller en utomstående tolk.

Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd med verksamheten följer här instruktioner hur du gör.

Robinson Enköping

För dig som har synpunkter på någon av våra skolor i Enköping: Robinson Fanna, Robinson Svedia, Robinson Husberg eller Robinson Vårfru klicka här

Robinson Valsjön

För dig som har synpunkter på vår skola Robinson Valsjön, klicka här

Thea Bromma och Thea Linköping

För dig som har synpunkter på våra skolor Thea Bromma och Thea Linköping, skicka ett mail till vår skolchef: lisa.melberg@tellusgruppen.se

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Inom tio arbetsdagar ska skolchef ge svar på ditt klagomål. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat och kräva längre tid att undersöka. Behöver vi mer än tio arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.

Vad händer med klagomålet?

Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras. Skolan redovisar till huvudmannen vilka klagomål som inkommit, hur dessa har utretts och följts upp.