fbpx

Vi kombinerar en mångfald av erbjudanden med en sammanhängande vision och en effektiv organisation

Med kunskap, hälsosamma vanor och sunda värderingar ska barn och elever rustas inför mötet med den stora världen, en värld som växer ihop, digitaliseras och som fungerar i harmoni med naturen. Genom evidensbaserad pedagogik, en mångfald av erbjudanden och en välorganiserad verksamhet vill bolaget bidra till nästa generations välbefinnande, kunnande och samarbetsförmåga.

Tellusskolans verksamhetsidé är att driva, starta och förvärva grundskolor som möter bredden av behov och preferenser bland vårdnadshavare och kommuner. Bolaget kombinerar en mångfald av erbjudanden med en sammanhängande vision och en effektiv organisation.

Tellusskolan driver i dag två starka och efterfrågade varumärken; Robinson i Enköping och Österåker och Thea i Linköping och Bromma med sammanlagt runt 900 utbildningsplatser.

Tellusskolan är en del av Tellusgruppen. Inom koncernen drivs även Tellusbarn, Nanny by Tellus och Omniglot.