Mångfald av erbjudanden och en välorganiserad verksamhet

Verksamheten på Tellusskolan utgår från genomtänkta profiler. Dessa genomsyrar den pedagogiska inriktningen på respektive skola och förskola och sätter lärandet i ett sammanhang för både barn, elever, vårdnadshavare och medarbetare.

Profilerna bidrar till att de elever som finns i våra skolor alltid får vara i meningsfulla sammanhang, får använda alla sina sinnen, utveckla olika uttrycksformer och mötas av engagerade, nyfikna och målinriktade pedagoger.