Medarbetare och visioner i kreativ växelverkan

Tellusskolans medarbetarundersökning

Två gånger om året genomförs anonyma medarbetarundersökning bland Tellusskolans medarbetare. Resultatet diskuteras och analyseras på såväl enhet som på koncernivå inom moderbolaget Tellusgruppen och bidrar till organisationens arbete för att utveckla Tellusskolans verksamheter. Styrkan i arbetsmodellen är dess regelbundenhet och långsiktighet.

Läs mer om resultatet från medarbetarundersökningen