Profiler skapar förutsättningar för ett lustfyllt lärande

Profiler som bidrar till utveckling

Verksamheten på Tellusskolan utgår från genomtänkta profiler. Dessa genomsyrar den pedagogiska inriktningen på respektive skola och sätter lärandet i ett sammanhang för elever, vårdnadshavare och medarbetare.

Profilerna bidrar till att de elever som finns i våra skolor alltid får vara i meningsfulla sammanhang, får använda alla sina sinnen, utveckla olika uttrycksformer och mötas av engagerade, nyfikna och målinriktade pedagoger.

De pedagoger som söker sig till Tellusskolan kan välja att jobba utifrån den profil som passar dem bäst och där deras kompetens och lust kommer bäst till nytta. De olika profilerna bidrar med spetskompetens till varandra och ger inspiration för den pedagogiska utvecklingen av alla profiler. Vi vill med våra profiler ge våra pedagoger en tydlig vision och skapa förutsättningar för ett lustfyllt lärande.

Tellusskolan ska vara en professionell plattform där goda förutsättningar erbjuds för att spännande skolvisioner kan förverkligas. Tack vare genomtänkta kvalitetsrutiner, professionella stödfunktioner inom exempelvis specialpedagogik, HR, ekonomi, fastighet, IT med mera kombinerar kan rektorer, lärare och pedagoger fokusera på skolans kärnuppdrag kring eleverna lärande, bildning, hälsa och sunda vanor.

Tellusskolan erbjuder spännande möjlighet till kompetensuppbyggnad och karriärutveckling. För de medarbetare som vill finns stora utrymme för att förverkliga idéer samt gemensamma och individuella framsteg.