Upplevelsebaserat lärande

När tankar och känslor väcks blir vi berörda. När något berör oss känns det viktigt och vi minns det. Därför sätter vi vår undervisning i meningsbärande sammanhang och kan hitta en hel skola full av elever med röda mössor som är blodkroppar och levererar syre och näring till cellerna. En annan dag är vi stenåldersmänniskor iklädda jutesäckar som lagar lax i kokgrop och gör upp eld med flintasten. Någon dag bygger vi syrgastuber och far ut i rymden. För de äldre eleverna kan en upplevelse bestå av ett lajv, där eleverna får gå in i en roll och leva en dag under de förutsättningar som fanns under en viss tidsepok.

Många upplevelser äger rum i och med hjälp av naturen. Vi vill att våra elever lär känna och bryr sig om vår natur. Det kommer vara viktigt när de växer upp och ansvaret för vår jord ligger på dem. Då behövs kunskaper för att vilja lösa den tidens miljöproblem. Vi tror att det man känner och tycker om vill man också vara rädd om. Vi vill att skolan ska vara en del av samhället och för de äldre eleverna tar upplevelserna därför avstamp i samhället genom exempelvis studiebesök på olika företag, eller genom att eleverna syr och skickar tygbindor till flickor i andra länder, som på grund av brist på mensskydd inte kan gå i skolan.