fbpx

Lediga jobb

Tellusskolans verksamhetsidé är att driva, starta och förvärva grundskolor som möter mångfalden av behov och preferenser bland vårdnadshavare och medarbetare. Vi kombinerar en variation av profiler med en sammanhängande vision och en effektiv organisation.

Tellusskolan ska vara en professionell plattform där goda förutsättningar erbjuds för att spännande skolvisioner kan förverkligas. Tack vare genomtänkta kvalitetsrutiner, professionella stödfunktioner inom exempelvis specialpedagogik, HR, ekonomi, fastighet, IT med mera kombinerar kan rektorer, lärare och pedagoger fokusera på skolans kärnuppdrag kring eleverna lärande, bildning, hälsa och sunda vanor.

Tellusskolan erbjuder spännande möjlighet till kompetensuppbyggnad och karriärutveckling. För de medarbetare som vill finns stora utrymme för förverkligande av idéer samt gemensamma och individuella framsteg.

Tellusgruppens medarbetarundersökning 2022

Medarbetarna inom Tellusgruppens bolag trivs med sina kollegor och är stolta över sin arbetsplats. Det visar den medarbetarundersökning som har genomförts under hösten 2022. Läs mer här.