Tellusgruppen

Tellusskolan är en del av Tellusgruppen. Tellusgruppen är en långsiktig ägare av välskötta bolag inom sektorerna för utbildning och för barnomsorg. Koncernen är för närvarande huvudman för 27 förskolor, sju grundskolor och tillhandahåller även undervisningstjänster och barnpassning.

Tellusgruppen bildades 2012 som moderbolag för Tellusbarn (Tellusbarn grundades år 2007) och som plattform för framtida expansion inom utbildnings- och barnomsorgssektorn.

Tellusgruppens affärsidé är att starta, driva och utveckla lönsamma och växande dotterbolag inom sektorerna för barnomsorg och för utbildning. Bolaget ska vara moderbolaget i en koncern som erbjuder och levererar högkvalitativa, nyskapande och efterfrågade verksamheter inom sina respektive områden.

Tellusbarn

Tellusgruppen driver under dotterbolaget Tellusbarn 27 förskolor i Stockholm och Uppsala län. Tellusbarn grundades 2007 efter förvärvet av förskolan Torget i Rinkeby, som då erbjöd 50 barnomsorgsplatser. I dag erbjuder Tellusbarn cirka 2 000 utbildningsplatser. Förskolorna under Tellusbarn verkar i varierande socioekonomiska miljöer och fokuserar extra på språk, skapande och hälsa.

Tellusbarns verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet, stabil tillväxt och hållbar lönsamhet. Tellusbarns förskolor ska ge barnen förutsättningar till en bra start på livet, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Tellusbarns vision är att inspirera och utveckla framtidens världsmedborgare vilka rör sig mellan språk och kulturer. Barnen ska kunna möta framtiden med kreativitet och uppfinningsrikedom.

Omniglot

Omniglot är en av Sveriges ledande aktörer som erbjuder modersmålsundervisning och studiehandledning till grundskolor. Bolaget har runt 200 lärare som behärskar över 70 olika språk. Bolaget grundades 2015.

Omniglot utbildar skolelever i deras modersmål. Det stärker deras utveckling, inte bara kulturellt utan också kognitivt och socialt. Dessutom gynnar ett förstärkt modersmål eleven också i andra situationer, både i och utanför skolan. Omniglots vision är att ge alla elever, oavsett bakgrund, samma möjligheter och förutsättningar för en bra utbildning genom modersmålsundervisning.

Omniglots undervisning håller en hög kvalitet och målet är att eleven ska känna sig hemma i skolans alla ämnen – det är den centrala pelaren i verksamheten.

Nanny by Tellus

Nanny by Tellus startade 2017 och bedriver bemanningsverksamhet med inriktning mot barnpassning. Bolaget har över 100 barnvakter som arbetar med barn i alla åldrar. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Stockholmsområdet.

Nanny by Tellus erbjuder sina kunder möjlighet att ge barnen en glädjefylld och meningsfull tid tillsammans med engagerade och kompetenta barnvakter medan de vuxna får utrymme för yrkesliv och tid för egna intressen och avkoppling. Barnpassning ger möjlighet till RUT-avdrag.