Tellusgruppen

Tellusskolan är en del av Tellusgruppen. Tellusgruppen är en långsiktig ägare av välskötta bolag inom sektorerna för utbildning och för barnomsorg. Koncernen är för närvarande huvudman för 27 förskolor, sju grundskolor och tillhandahåller även undervisningstjänster och barnpassning.

Tellusgruppen bildades 2012 som moderbolag för Tellusbarn (Tellusbarn grundades år 2007) och som plattform för framtida expansion inom utbildnings- och barnomsorgssektorn.

Tellusgruppens affärsidé är att starta, driva och utveckla lönsamma och växande dotterbolag inom sektorerna för barnomsorg och för utbildning. Bolaget ska vara moderbolaget i en koncern som erbjuder och levererar högkvalitativa, nyskapande och efterfrågade verksamheter inom sina respektive områden.

Tellusbarn

Tellusgruppen driver under dotterbolaget Tellusbarn 27 förskolor i Stockholm och Uppsala län. Tellusbarn grundades 2007 efter förvärvet av förskolan Torget i Rinkeby, som då erbjöd 50 barnomsorgsplatser. I dag erbjuder Tellusbarn cirka 2 000 utbildningsplatser. Förskolorna under Tellusbarn verkar i varierande socioekonomiska miljöer och fokuserar extra på språk, skapande och hälsa.

Tellusbarns verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet, stabil tillväxt och hållbar lönsamhet. Tellusbarns förskolor ska ge barnen förutsättningar till en bra start på livet, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Tellusbarns vision är att inspirera och utveckla framtidens världsmedborgare vilka rör sig mellan språk och kulturer. Barnen ska kunna möta framtiden med kreativitet och uppfinningsrikedom.

Tellus Academy

Tellus Academy är förskolans och skolans professionella samarbetspartner för specialiserade utbildningsinsatser inom språk, elevhälsa och pedagogisk utveckling. För varje enskild huvudman är det en utmaning att tillhandahålla resurser som både är kostnadseffektiva och kvalitativa inom skolans olika verksamhetsområden. Tellus Academy säkerställer att skolan får korrekta insatser där och när det gör mest nytta.

Tellus Academy erbjuder två olika koncept för modersmålsundervisning i de båda bolagen Omniglot och Tellus Academy. Tillsammans blir de båda varumärkena den enskilt största privata aktören inom segmentet språktjänster till skolor med runt 260 modersmålslärare som undervisar i 70 olika språk.

Nanny by Tellus

Nanny by Tellus startade 2017 och bedriver bemanningsverksamhet med inriktning mot barnpassning. Bolaget har över 100 barnvakter som arbetar med barn i alla åldrar. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Stockholmsområdet.

Nanny by Tellus erbjuder sina kunder möjlighet att ge barnen en glädjefylld och meningsfull tid tillsammans med engagerade och kompetenta barnvakter medan de vuxna får utrymme för yrkesliv och tid för egna intressen och avkoppling. Barnpassning ger möjlighet till RUT-avdrag.