Kunskap, hälsosamma vanor och sunda värderingar

Med kunskap, hälsosamma vanor och sunda värderingar ska eleverna rustas inför mötet med den stora världen. Genom evidensbaserad pedagogik, en mångfald av erbjudanden och en välorganiserad verksamhet vill vi bidra till nästa generations välbefinnande, kunnande och samarbetsförmåga.

Välkommen till Tellusskolan

Verksamheten på Tellusskolan utgår från genomtänkta profiler. Dessa genomsyrar den pedagogiska inriktningen på respektive skola och förskola och sätter lärandet i ett sammanhang för både barn, elever, vårdnadshavare och medarbetare.

Profilerna har vuxit fram utifrån en rad olika parametrar och där pedagogiska idéer har samverkat med området som skolan är belägen i och på så vis bildat en helhet. Det är viktigt för oss att våra elever får möta en mångfald av pedagogiska idéer. Det är lika viktigt för oss att verka i alla olika typer av socioekonomiska områden och möta elever med olika förutsättningar.

Profilerna ger en riktning i den pedagogiska miljön och är till stöd ur ett rekryteringsperspektiv. De pedagoger som söker sig till Tellusskolan kan välja att jobba utifrån den profil som passar dem bäst och där deras kompetens och lust kommer bäst till nytta. De olika profilerna bidrar med spetskompetens till varandra och ger inspiration för den pedagogiska utvecklingen av alla profiler. Vi vill med våra profiler ge våra pedagoger en tydlig vision och skapa förutsättningar för lustfyllt lärande.

Profilerna bidrar till att de elever som finns i våra skolor alltid får vara i meningsfulla sammanhang, får använda alla sina sinnen, utveckla olika uttrycksformer och mötas av engagerade, nyfikna och målinriktade pedagoger.

Tellusskolan grundades 2019 genom förvärv av Robinson skolor. Idag driver bolaget sju grundskolor i fyra kommuner med cirka 900 elever från förskoleklass till årskurs 9.

Genom förvärv och organisk tillväxt avser Tellusskolan att erbjuda flera koncept i framtiden vars gemensamma mål ska vara fokus på kunskap och ömsesidig respekt.

Tellusskolan är en del av Tellusgruppen där även Tellusbarn, Omniglot och Nanny by Tellus ingår.