Retorik

Retoriken som redskap för ökad måluppfyllelse och god gemenskap


Att lära sig att tala väl, uttrycka sina tankar och kunna argumentera för sin sak, ger eleverna verktyg för livet. Att oavsett ämne lära sig att tala med förnuft och känsla för att nå sina mål bygger självförtroende.

Idag ställer många yrken krav på en god verbal kompetens. Samtidigt är många unga idag nervösa när det kommer till att tala inför andra. Vi vill genom vår satsning på retorik ge eleverna goda förutsättningar att utvecklas både som individer och i sitt samspel med andra. Vi vill utveckla förmågor som att lyssna aktivt och delta i samtal på ett respektfullt sätt. Vi vill utrusta eleverna med mod och förmåga att lägga fram sin sak, att föra fram sina åsikter och argumentera för dem.

Det svenska betygssystemet bygger på förmågor som att kunna resonera, förklara, argumentera och beskriva. I matematiken krävs att du kan resonera, i biologin att du kan argumentera och i geografin att du kan beskriva. Genom att ge alla elever på Thea en lektion retorik i veckan, stöttar vi elevernas utveckling i alla ämnen. Genom att använda den retoriska arbetsmodellen bidrar vi med kvalitet till alla muntliga och skriftliga uppgifter. När eleverna lär sig hur de på bästa sätt kan föra fram ett budskap blir de samtidigt tränade i att genomskåda hur andra talare kan påverka med olika retoriska knep. 

I retorikundervisningen varvas teoretisk kunskap med praktiska och lekfulla övningar. Arbetet bygger på en tänkt progression där kraven på innehåll och form successivt ökar under årskurserna. I årskurs 7 kombinerar vi bland annat på ett lekfullt sätt grundläggande kunskaper kring hur röst, kroppsspråk och mimik samspelar för att tydliggöra och förstärka ett innehåll. I årskurs 8 fokuserar vi på att kunna argumentera för sin sak och eleverna får exempelvis delta i en paneldebatt. I årskurs 9 får eleverna använda sina kunskaper för att hålla inspirerande tal kring ämnen som de själva väljer.

Vårt mål med undervisningen är att investera i elevernas framtid oavsett om de ska hålla ett tal på sin bästa väns bröllop, påverka vårt demokratiska samhälle med politiskt medvetna klipp i sociala medier eller sälja sin senaste uppfinning.