Retorik

Retoriken som redskap för ökad måluppfyllelse och god gemenskap


Att lära sig att tala väl, uttrycka sina tankar och kunna argumentera för sin sak, ger eleverna verktyg för livet. Att oavsett ämne lära sig att tala med förnuft och känsla för att nå sina mål bygger självförtroende.

Genom vår satsning på retorik vill vi ge eleverna goda förutsättningar att utvecklas både som individer och i sitt samspel med andra. Vi vill utveckla förmågor som att lyssna aktivt och delta i samtal på ett respektfullt sätt, att ge positiv respons på varandras utsagor. Vi vill utrusta eleverna med mod och förmåga att lägga fram sin sak, att föra fram sina åsikter och argumentera för dem.

Idag bygger det svenska betygssystemet på förmågor som att kunna resonera, förklara, argumentera och beskriva. I matematiken krävs att du kan resonera, i fysiken att du kan argumentera i geografin att du kan beskriva. Genom att ge alla elever på Thea en lektion retorikundervisning i veckan stödjer elevernas att utvecklas i alla ämnen. Genom att använda den retoriska arbetsmodellen bidrar vi med kvalitet till alla muntliga och skriftliga uppgifter. Dessutom hoppas vi att vi investerar i deras framtid oavsett om de ska påverka vårt demokratiska samhälle med miljömedvetna Youtube-klipp eller sälja sin senaste uppfinning.