Visselblåsarpolicy

Tellusbarn ingår i friskolekoncernen Tellusgruppen AB. Tellusgruppen strävar efter att vara ett öppet och transparent bolag. Vi värnar om våra medarbetare och kunder och arbetar varje dag för att skapa en verksamhet som innebär en trygg och säker miljö för våra medarbetare, barn och elever.

I de fall där medarbetare eller andra intressenter upptäcker missförhållande i våra verksamheter erbjuder vi ett enkelt och säkert sätt att anmäla dessa via Tellusgruppens visselblåsarfunktion. Här skapar anmälaren en rapport helt anonymt. Genom att göra det okomplicerat att rapportera, värnar vi om medarbetarnas, barn, elevers, vårdnadshavares och allmänhetens förtroende för oss.

Visselblåsarpolicy