Ämnesintegrerade projekt

Ett av våra viktigaste mål är att eleverna ska behålla lusten att lära genom hela skoltiden. Vi vill bygga lärandesituationer som engagerar och skapar frågor och där kunskapen sätts i en kontext. Vi arbetar därför i ämnesintegrerade projekt där flera ämnen knyts ihop i ett meningsbärande sammanhang. Detta hjälper eleverna att hitta fler sätt att associera och upptäcka samband mellan ämnen.

Ämnen integreras i olika projekt i de olika årskurserna. Omfattningen varierar mellan årskurserna, där yngre elever arbetar i projekt i större omfattning än de äldre. Genom att undervisa flera ämnen i samma projekt skapar vi även förutsättningar för att bedöma olika kunskapskriterier för flera ämnen samtidigt.