Morgon- eller mentorssamling

I årskurserna F-5 inleds skoldagen med en morgonsamling i respektive klass stubbring. Samlingen inleds med inräkning och närvarokontroll. Morgonsamlingen innehåller undervisning i svenska, matematik, engelska samt undervisning i normer och värden och sker alltid utomhus. För de olika ämnena används utomhuspedagogiska metoder som ofta innebär någon form av rörelse. Morgonsamlingen kopplas med fördel ihop med efterföljande lektion som antingen fortsätter utomhus eller inomhus.

I årskurserna 6-9 inleds skoldagen med mentorssamling årskursvis. Samlingen inleds med närvarokontroll. Mentorssamlingen innehåller undervisning i alla skolämnen. Den inbjuder till undervisningsformer med samtal, diskussioner och värderingsövningar utifrån normer och värden. Där ges tillfälle för enskilda samtal med mentor och planering av veckan.